دوره جامع الکترونیک کاربردی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع الکترونیک کاربردی‌، شامل 52 ساعت فیلم آموزشی بسیار با کیفیت…
3,700,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 1

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی‌ 1 ، شامل 11 فصل آموزش شناخت کامل قطعات…
590,000 تومان