دوره جامع الکترونیک کاربردی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع الکترونیک کاربردی‌، شامل 52 ساعت فیلم آموزشی بسیار با کیفیت…
3,700,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 3

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی 3، شامل 7 فصل آموزشی است. ‎🔺مهارت شما در…
1,200,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 2

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی 2، شامل 5 فصل آموزشی شامل طراحی، تحلیل و…
1,100,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 1

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی‌ 1 ، شامل 11 فصل آموزش شناخت کامل قطعات…
590,000 تومان