دوره جامع الکترونیک کاربردی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع الکترونیک کاربردی‌، شامل 52 ساعت فیلم آموزشی بسیار با کیفیت…
3,700,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 3

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی 3، شامل 7 فصل آموزشی است. ‎🔺مهارت شما در…
1,200,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 2

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی 2، شامل 5 فصل آموزشی شامل طراحی، تحلیل و…
1,100,000 تومان

آموزش جامع برنامه نویسی میکرکنترلرهای آردوینو

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع برنامه نویسی میکروکنترلرهای آردوینو شامل 11 فصل آموزش کامل مفاهیم…
500,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی 1

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی‌ 1 ، شامل 11 فصل آموزش شناخت کامل قطعات…
590,000 تومان