آموزش الکترونیک کاربردی 2

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی 2، شامل 5 فصل آموزشی شامل طراحی و تعمیر…
199,000 تومان

آموزش جامع برنامه نویسی میکرکنترلرهای آردوینو

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع برنامه نویسی میکروکنترلرهای آردوینو شامل 11 فصل آموزش کامل مفاهیم…
150,000 تومان

آموزش الکترونیک کاربردی1

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره الکترونیک کاربردی‌ 1 ، شامل 11 فصل آموزش شناخت کامل قطعات…
150,000 تومان